2006/11/12

Hayahay

human sa paningkamot,
paghunat sa tibuok kusog
sa kasingkasing ug hunahuna,
nga dili na gani ikatulog…
human ning tanan, isalig sa Amahan
itugyan kaniya ang dili na makaya


lingkod ra god ug mao ray buhaton,
kay wa nay angay pang hunahunaon
bisan unsang mosantop sa ulo,
ibutang ubos sa sampot ug lingkoran
aron dili kagimok...

tan-awon ang hangin nga namaypay sa bintana
ug ang mga dahon nga mikiay sa iyang paglabay...

Daw sa disyerto ang milabay nga mga adlaw,
way miabot nga kasulbaran…
gasalig lang gihapon
hangtod sa tukmang higayon
ang katin-aw sa panan-aw
mobutyag sa hulagway sa kalisdanan,
sa husto ug dili mao.
Ang katahoman lamang pilion
isalibay ang dili husto.
Hayahay ang pagdawat sa katahoman.

Akoy
2006.11.12

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita