2008/10/24

Banog

Madakpan ba ang
mga pako sa banog?
Dakpon ko na lang
Ang tabanog.

Ginhawa, ginhawa...

Ah! Mihunong sa tungod!
Ang hangin ug ginhawa nahiusa!
Ang ispiritu ug kahimatngonan
Usa ra!

Ginhawa, ginhawa...


Akoy
2008.10.24

Balak sa Kalinaw

Namingwit
Sa kahilom
Sa linaw nga lanaw
Diin tin-aw ang tubig
Ug tataw ang kiay sa mga
Isdang dagko ug gagmay
Daw gihan-ay nga garay
Sa hulagway sa balak
Nga gapauraray
Sa kalinaw
Sa kahimatngonan
Sa dughan.

Akoy
2008.10.24

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita