2009/06/03

Hinog

Dalag ang sapot
Siya nga nagsingabot
Hinog og dughan

Akoy
2009.6.3

Palis

Ang kalibotan
Gadagan pasidlakan
Palis na'ng landong

Akoy
2009.6.3

Aduna

Ang kinabuhi
Ikaw, ako aduna
Dunay utlanan

Akoy
2009.6.3

Tutpik

Human og kaon
Tutpik ang way sayd epik
Panghingiki pa

Akoy
2009.6.3

Anghel

Kon dili ni langit, unsa man?
Adlaw nga masanagon
Dalan nga matahom
Akong gisubay

Misangko sa Vintage Cafe
Mi-order og juice
Nangita'g papel kasulatan
Mipalit og notebook sa tindahan

Diha sa gawas,
Sa kilid sa agianan
Mibalik ko sa paglingkod
Sa pagtagamtam sa palis

Misugod na'g sulat
Dihang natan-awan ko siya
Nga mitabok sa dalan
Sama sa anghel nga gapayong.

Akoy
2009.6.3

Unsa Ang Balak?

Nilakwan ba sa babaye,
Ga-itom og sinina?

Batan-on ba nga gahinay-hinay'g kitkit,
Tagubtob nga pizza?

Tulo ba ka dalaga nga milabay,
Gabilin og alimyon sa kahumot?

Adlaw ba sa kasadpan,
Gitabonan sa panganod?

Ang magbabalak nga gakitkit og tutpik,
Bukton ang 'gipanampiling'?

Gasulat og balak,
Ang mata kapiyongon na...

Ang balak damgo lang diay!?
Paghangad, midag-om na!

Akoy
2009.6.1

Handurawan

Siya gitan-aw
Imong dagway mitumaw
Sa handurawan

Akoy
2009.6.1

Tutpik Sa Ngabil

Tutpik sa ngabil
Galingkod pahayahay
Katulgon gamay

Akoy
2009.6.1

Tawhay

Bag-o la'g kaon
Sige og utot-utot
Tawhay kaayo

Akoy
2009.6.1

Lami

Lami kaayo
Sardinas ug Siver Swan
Sa tawong gutom

Akoy
2009.6.1

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita