2008/11/27

Handoman sa Tabios

Tabyos! Tabyos!
Linagang tabyos
Kalami, kalami
Sa unang pagtilaw 
Sa init-init nga katam-is
Sa tabyos sa ubos
Sa tanaman sa kabanikahan
Gihukad sa talad-kan-anan.
Paniudto kadto sa bukid ni Lolo.

Akoy
2008.11.27

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita