2006/10/30

Ang Kahinangop sa Anak ngadto sa Inahan

amping
sa
imong kasingkasing...

ayaw’g
hasola
ang imong pagbati

undanga
ang
paghunahuna...

mohuot
lang
sa dughan ang kapungot

ang
imong
galamhan ang unang madaot

gawas
gikan
sa sulod sa hunahuna, sa kagahapon ug ugma

ngadto
sa
imong tanaman, puyo sa kalibotan


agi
sa
ganghaan sa kahimatngonan

puyo
sa
imong lawas, tunga sa kaugalingon

presensiya
karon
usa ka gasa...maoy padayonon

ampingi
intawon
imong kasingkasing aron motunhay ug mohayahay…

dawata
ang
kasamtangang kahimtang karon


Akoy
2006.10.30

Anak sa Inahan

amping sa imong
kasingkasing...ayaw’g
hasola ang imong pagbati

undanga ang paghunahuna,
mohuot lang sa dughan ang
kapungot ug mga kabalaka

ang imong galamhan ang
unang madaot, biyai ang nagbuot
nga hunahuna sa kagahapon ug ugma

adto karon sa imong tanaman sa kalibotan
sulod sa ganghaan sa kahimatngonan diha sa
imong kalawasan, tungatunga sa kasingkasing

presensiya, karon, tim-os nga gasa, padayonon
amping sa imong kasingkasing aron motunhay
ug mohayahay...

dawata ang kasamtangang
kahimtang karon...
dawata.


Akoy
2006.10.30

2006/10/29

Kahinangop

kon motulo ang luha ngadto sa basong kape
nga gihuptan duol sa dughan, mohumot...

kini mopukaw sa handomanan
sa kanhiay...daw pagsigop og
sinabwang kamonggay...motagbaw kanimo
ug sa imong kahinangop sa Yutang Tabonon.

may kainit sa dughan nga motuhop sa kalawasan,
mosulay paglumos sa panghupaw...
diin ko karon malipayon....ug hain na diay
kadtong karaan nga hayahay?

sa imong pag-inom pag-usab...dimdima...
ang lami sa tinimplaha’g luha ug pahiyom.


Akoy
2006.10.29

Hinagpat nga Luha

kon modaligdig ang luha ngadto sa baso sa kape...
mosamot ang iyang kahumot

kini mopukaw sa handomanan
sa kanhiay...daw pagsigop og
sinabwang kamonggay...madimdim nimo ang
lamilami ug paratparat sa kahaponon.
ang init sa sabaw motagbaw sa kahinangop
sa Yutang Tabonon…
may kainit sa dughan nga motuhop sa kalawasan,
mosulay paglumos sa panghupaw...
diin ko karon malipayon....ug hain na diay
kadtong karaan nga hayahay?

imna pag-usab ang humot nga kape...dimdima...
ang tinimplaha’g pahiyom ug hinagpat nga luha.


Akoy
2006.10.29

2006/10/28

Pamahaw Ang Pahiyom

gatimpla'g kape...humot-humot
"daw moduaw ang balak karon...”
giandam ang dagang:

natagamtam ang kahumot
magpaabot ba kun
maglingkodlingkod lang gyod?
andam na ang ikaduhang baso,
lasaw na gamay ug tab-ang pa...
katam-is, diin gikan kining pahiyom?

ang nasiplatan nga hulagway,
hamis nga aping misapnay sa buhok
nga hapsay, kapehon nga katahoman
siya gasandig, gipatong ang mga bukton
sa gamayng paril daplin sa hagdanan...
unsay gapaluyo sa gasud-ong niya'ng mga mata?

ang kape hapit na mahurot
ang balak wa pa miabot, siya hinoon...
pamahawon ang iyang pahiyom.

Akoy
2006.10.28

2006/10/26

Tinghulog og Dahon

may dahon sa tiilan
sa pagtunob sa hagdan

“tinghulog na pod...”
mabulokon nga panahon

apan dili manamilit
kon way maniid

molarag sa hilom
kon dili sud-ongon

ang dahon...
sa yuta paingon.


Akoy
2006.10.25

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita