2005/10/21

Ang Akong Yuta Dili Baligya

Sa Yuta ko nahimugso, subangan
Sa bulawanong bidlisiw sa adlaw
Yutang Tabunon, yutang pinangga.
Sa banika gapuyo, gadagandagan
sa pagkabata, gaduladula kasangga
Ang mga kahigalaan sa kabatan-on.

Malinawon ang akong ginikanan
Sa Yuta nga puloy-anan, bulahan
Sa init sa adlaw, sa hangin ug ulan.
Milipang ang kabulakan sa palibot
Samtang, milabong ang panaghigalaay
Misanag ang pahiyom.

Matahom ang Yutang Tabunon
Bisa’g giparot sa langyaw’ng madaogdaogon
Kas-a, giotrohan pa.
Gidagmalan ang iyang kaayo ug kaputli
Ang katim-os sa pagtoo dili mabugti
Tunhay ang iyang katahom.

Ang Yutang Tabunon akoa’ng langit
Dapitan sa akong kalipay ug kasakit
Lunhaw’ng tanaman sa akong damgo.
Sa tinuod, ako ug ikaw anak sa Yuta
Gipakatawo gikan sa iyang sabakan
Gibuhi sa abot gikan sa iyang basakan.

Unod sa unod si Inday sa iyang inahan
Dugo sa dugo si Dodong sa iyang amahan
Sa Yutang Tabunon kabanay kitang tanan.
Diin ang tiil mitunob, ang payag mobarog
Diin gitanom ang mga gulay ug kahumayan
Sa yutang kagikan, ako mogamot ug moturok.

Ang Yuta mao ang ulianan sa latagaw kong kalag
Sa pagpanaw, magpabilin sa iyang handomanan,
Mosandurot sa yuta, kakahoyan, tanaman, kahigalaan
Sa tanang gugma, mohalog sa kadagatan ug kabukiran
Langitnong bahandi nga kabusgan sa panginahanglan
Katagbawan sa kahidlaw sa kahiladman.

Kon wa nay Yuta, diin mamalandong sa kahapunon?
Kasakaan ba sa kilomkilom ang payag nga natumpag?
Kapahulayan pa ba ang lantay’ng kawayan?
Asa padulong ang kagahapon, karon kun ugma?
Unsay sangpotan sa nasod…sa katawhan?
Unsay dangatan sa pagdapig…sa kaliwat?

Sa kataposan, ingnan ko ikaw, pamatia
Intawon, ang Yuta dili baligya
Angay pa ba kining ibudyong pinangga?
Sangko sa langit ang iyang kahamili
Dili pangpatigayon, dili ikapalit og sapi
Ang Yuta dili ikatahan, dili ikailis sa dolyares.

Ang Yutang Tabunon
Dili ibaligya, dili gayod igsoon
Kay dili baligya
Akong inahan ug amahan
Dili gayod sa
Tibuok kong kinabuhi!

Akoy
2005.10.21.

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita