2008/10/31

Palibot

Sa disyerto ba nimo itukod
Ang imong damgo?
Basurahan ba sa palibot
Ang imong gusto?

Akoy
2008.10.31

2008/10/30

Nagminyo

Nag-tipon
Ang ginhawa ug hunahuna 
Ang sulti ug buhat
Nagminyo.

Akoy
2008.10.30

Mihunong

Tibuok higayon
Sa atong panagkuyog
Ang panahon miduyog,
Mihunong, naniid...

Akoy
2008.10.30

2008/10/28

Sakayan Sa Kapit-os

Sakayan sa kapit-os ang kasingkasing
Hapdos sa mga lambos sa
Panagsangka sa kabalaka ug ginhawa

Sa ilalom nahulog ang panahon
Nalubog ang tanlag sa kahilom
Nalumos  ang pagbati, gapadailos 
Sa lapalapa, sa baroganan
Sa salog,  sa sakayan.

Miinom sa tubig, midungo, mitidlom
Ang sakayan sa kasubo ug pag-ampo
Kahuyang ug pangaliyupo midunggo.

Akoy
2008.10.28


Wala Ko

Ikaw ang tuboran sa akong kusog. (Wala ko)
Ikaw ang tuboran sa akong  kinabuhi. (Wala ko)

Akoy
2008.10.28

Unsa

Unsa gahapon?

Unsa karon?

Misulat nga way sulat-sulat.

Mitan-aw'g sine nga way sine-sine.

'Tingog lang' gahapon.

'Sakay'g balyena' karon.


Akoy

2008.10.282008/10/26

Haw-ang

Haw-ang nga sudlanan
Pukawa ko
Inig kita nako nimo
Pahinumdomi ko.

Akoy
2008.10.26

Pagmata

Pagmata
Samtang mobangon
Pagmata
Samtang mobarog
Pagmata
Samtang mohunahuna
Pagmata
Samtang modesisyon
Pagmata
Samtang molihok
Pagmata
Samtang mobuhat
Pagmata
Kay adlawan na.

Akoy
2008.10.26

Kaban

Ako lang ang mobayad
Sige lang, kay gikan ni gihapon sa
Maong kaban

Akoy
2008.10.26

Prinsipyo

Ang sakyanan
Paanakon og sakyanan

Ang gasto sa balay
Bayran sa kita sa balay.

Akoy
2008.10.26

2008/10/25

Tamboanan

Kanindot 
Sa tamboanan
Dayag ang langit
Yuta'g kabalayan.

Nindot gyod
Kay madungog
Ang huni sa 
Kalanggaman.

Mahanggab
Ang hayahay
Nga hoyohoy
Sa hangin.

Matan-aw
Ug mahanduraw
Siya nga mibukas
Sa bintana sa atbang.

Akoy
2008.10.25


Sayon

Tuon
Aron ang
Lisod
Mosayon.

Akoy
2008.10.25

Laktod

Gahapon
Nagkat-on
Sa paspas nga
Pagpanglaktod.

Unsa man gyod
Diay ang buhaton
Aron sa way langan
Moabot?

Akoy
2008.10.25

Kabilinggan

Badbaron ko
Ang bugkos
Nga nagbaligkos
Sa kahiladman

Tangtangon ko
Ang gapos
Nga migaid
Sa kabubut-on.

Akoy
2008.10.25

2008/10/24

Banog

Madakpan ba ang
mga pako sa banog?
Dakpon ko na lang
Ang tabanog.

Ginhawa, ginhawa...

Ah! Mihunong sa tungod!
Ang hangin ug ginhawa nahiusa!
Ang ispiritu ug kahimatngonan
Usa ra!

Ginhawa, ginhawa...


Akoy
2008.10.24

Balak sa Kalinaw

Namingwit
Sa kahilom
Sa linaw nga lanaw
Diin tin-aw ang tubig
Ug tataw ang kiay sa mga
Isdang dagko ug gagmay
Daw gihan-ay nga garay
Sa hulagway sa balak
Nga gapauraray
Sa kalinaw
Sa kahimatngonan
Sa dughan.

Akoy
2008.10.24

2008/10/23

Ginhawa

Ang layag duyog
Sa hinoyohoy sa hangin
Lulan sa sakayan
Sa mga balod sa dughan.Akoy
2008.10.23

Ako

Ako
Ang imong tawo
Mando-i
Ako

Akoy
2008.10.23

Panihapon

lamiang pagkaon
mananoy nga laylay
mahigalaong salo-salo
malipayong tigom-tigom


Akoy
2008.10.23

2008/10/21

Gukod

Giapas sa panahon, karon
Gigukod sa damgo, kaniadto
Ugma, ugma, unsay ugma?

Akoy
2008.10.21

2008/10/20

Ilog

gilukoban sa kagabhion
ang pagkamatay ug paghimugso
sa inahan ug anak

saksi ang silingan, paryente,
bana ug ginikanan sa lawak diin
naglayog ang kangitngit ug kahayag.

Akoy
2008.10.20

Usa Lamang

Midagsa ang balod
sa nawong sa kaamgohan
Kinabuhi ko, usa lamang
Unsaon ni pag-atubang?

Akoy
2008.10.20

Batan-on

Kagahapon sa panihapon
Mitumaw sa taliwa
Sa talad-kan-anan

Mipadayag sa kaanyag
Sa kadasig ug kabulahan
Ikaw, sa imong kabatan-on.

Akoy
2008.10.20

2008/10/18

Kanimo

Tibuok adlaw
Kanimo nagtan-aw.

Tibuok adlaw
Kanimo gihalad.

Akoy
2008.10.18

Ang Balak

Gibugtaw
Sa sanag sa kahilom
Ang damgo, ang balak.

Akoy
2008.10.18

Dalan

Ang imong kabubut-on...

Akoy
2008.10.18

Higala Sa Dalan

Sa dalan
Nagkahinagbo
Nagkahimamat

Sa piniling dapit
Nagkomostahay
Nagkukabildo

"Tuod no,
gakita lang
ta sa dalan, maayo ni."

Sako
Ang usa'g usa
Sa kaugalingong kinabuhi.

Higala,
Kanus-a na pod ta
Magkita pag-usab?


Akoy
2008.10.18

2008/10/17

Bulan

Mata sa bakunawaAkoy
2008.10.17

Ikaw

tipik sa kagahapon,
sa kabatan-on,
sumbanan

kabahin sa handurawan
sa kalaki,
kaibog

bitoon sa langit,
sa panig-ingnan,
inspirasyon.

Ikaw,
buhing
pangandoy.

Akoy
2008.10.17

2008/10/16

Samad Sa Ilad

Nangisog ang liyon
Kay gitigbas
Mibarog
Kay hapdos ang samad sa ilad,
Nakigharong,
Hangtod milampos ang katarong.Akoy
2008.10.16

2008/10/15

Nakigdagan

sa panahon
galumba,
gaapas,
gigukod?!

Akoy
2008.10.15

Tipsing

hapit nagtipsing among aping
hapit nagkabunggo sa panagtagbo

ambot kinsa siyang bayhana
taason og buhok,husto'g pamayhon,

nahanggab ko ang
alimyon sa iyang kahumot.


Akoy
2008.10.15

2008/10/11

Ngitngit

Ang langit ngitngit.

Akoy
2008.10.11

Ngilngig Ka

Ngilngig ang imong pamayhon
Mikurog akong unod
Nakabuhi ang ginhawa
Nahugno.


Akoy
2008.10.11

Lihok

Lihok lawas
Sunod kahimatngonan


Akoy
2008.10.11

Pagpakahingpit

Sama nga hingpit
Ang imong Amahan
Sa Langit

Akoy
2008.10.11

2008/10/09

Ilhon Pag-ayo

Ilhon ko ikaw pag-ayo
Sama sa kaugalingong palad
Hapohapon...

Akoy
2008.10.9
There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita