2006/06/12

Uhaw sa Kaadlawon

Siak
sa kawayan nga dingding
Ang Dughan...

Hilak
sa bata nga dumdom
Ang Suso...

Buak
sa kahilom ang dokdok
Sa Agong...

Kiat
nga sayaw sa ngitngit
Nga Kagabhion...

Uhaw
sa yamog sa banagbanag
Sa Kaadlawon.


Akoy
2006. 6.12

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita