2009/04/25

Sa Hilom

Mitukod iyang kamot sa akong abaga
Aron pagtikang sa hagdan
Sa iyang wala, akong abaga
Sa iyang tuo, iyang sungkod

Dala tindog, gipugngan nako iyang kamot
Dungan ming mikanaog
Usa, duha, tulo, upat ka hagdan.
Dayon sa ubos, nagbulag mi sa hilom.

Kahumot

Basura iyang gibitbit sa duha ka kamot
Kahumot sa iyang buhok
Mosunod pa unta ko niya
Apan mihunong siya aron
Ako paunhon sa pagnaog
Ning piot nga hagdanan.

Akoy
2009.4.25
There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita