2009/06/28

Gaulan

Ay,
Kanindot sa
Ilang payong.
(Ingon sa kaugalingon nga way dala.)

Akoy
2009.6.28

Dag-om

Gadag-om iyang dagway
Pagtan-aw sa gawas nga
Gabunok ang ulan.

Akoy
2009.6.28

Suod Sa Inahan

Ang bayongbayong (wa pay baynte)
Samtang galinya sa pagkalawat
Nakig-estoryahanay sa iyang mama.

Taas pa siya'g barog kay sa
Iyang inahan nga gamayon ug giuban na
(Apan batan-on pa'g pamay-ong)

Sa laing bahin, sulod sa simbahan gihapon
Gigakos sa batang lalaki ang iyang inahan
Tingali wa pa siyay 10 anyos, mapinanggaon na.

Akoy
2009.6.28

Global Krisis Sa Simbahan

Global Krisis Sa Simbahan

Gimantala,
"Nangayog hiinabang ang Sto. Papa
Alang sa katumanan sa mga tulumanon

Gi-agda ang mga lokal nga simbahan
Sa paghatag isip simbolo sa kahiusahan."
Ug sa ikaduhang higayon, gilibot ang sibot.

Akoy
2009.6.28

Tigkolekta

Sigeng pangidhat
Ang babaye
Nga tigkolekta

Gadala'g sungkit nga
Koleksyon basket
Pirme la'g gangislit.


Akoy
2009.6.28

Oras

Nganong kulang
Ang oras?

Akoy
2009.6.28

Gugma Sa Kahilom

Guyuron sa amahan
Ang anak nga sabaan
(Pagawas sa simbahan)

Kay ang kahilom balaan
Ang magyawyaw
Pari lang.

Milugnot ang bata
Nagpabilin sa paglingkod.
Way mahimo ang amahan.

Gahilom nang bata
Galuhod, ga-ampo
(Gatiklop ang mga kamot)

Sa tangkugo siya
Gihapuhap sa
Iyang Papa

Akoy
2009.6.28

Dalan sa Simbahan

Sige lang
Maulahi sa pagsimba
Kay ang dalan
(paingon sa simbahan)
Gahimaya man sa iyang
Ngalan.


Akoy
2009.6.28

There was an error in this gadget

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita