2004/09/11

Adunay

Adunay kabubut-on pagtuman sa Kabubut-on ni Bathala
Adunay kagawasan aron pag-angkon og Kagawasan.

Akoy
2004.9.11

2004/09/07

Wala sa Lugar

Kainit sa dughan
pagmahay
pangandoy......
kay ang gihandom tua sa layo....
tua sa layo
ug di kaduol...


Ang kinabuhi
may gimok
didto dapit sa kasingkasing
ang tuyok sa dughan
duol sa mga tawo
nga makadasig
ug modapig

Ang pagmahay
kinabuhi nga nagkausik
kaluya
kahaw-ang
tungod kay nawa'
sa lugar

Unsaon, unsaon?
hain pangitaon?
ang gimok sa kinabuhi
gimok sa pakigbisog
nga diin ang huyang mahimsog
ang patay mabuhi
ang kasingkasing mohigugma
ang kalag mapukaw

Hain ang gimok sa kinabuhi?
tua ang mga buhi
tua ang madasigon
tua ang nagkalisod
tungod ug alang
sa gituohan,
tungod ug alang sa hinungdan
tungod ug alang sa kinabuhi

Kinabuhi ang nagabuhi sa tanan
nagadasig sa uban
nagapukaw sa nahikatulog
nagapaisog sa talawan
nagabanhaw sa patay
nagamugna sa mamugnaon
naghimo sa mga damgo
aaaay, bisan sa adlawng tutok
o sa gabiing namuntagon......

Kay ang bugwak sa kinabuhi, kusog…
ang maagian maanod
ang kinabuhi, makabuhi
may gimok
gimok sa mga buhi............

Ug dia ang pataypatay, pagmahay, kamingaw,
kasubo, sa nabiyaan
wala nagbarog sa hustong dapit
wala nahiduyog sa kaubanan
layo sa gimok sa kinabuhi
wala sa lugar.

Akoy
2004.9.7

2004/09/01

Pauli sa Puloy-anan

ang tago-angkan nga nagpahimugso kanato,
lawas ug dugo...
ang inahan nga nag-amping ug nag-amoma,
lawas ug kalag...
ang atong nasod, nga nag-antos
lawas ug bukog...
ang biniyaan gihidlaw
lawas ug kasingkasing...
ang katilingban, lukop
lawas ug ulo...
ang damgo, kagawasan
lawas ug tanan
ang natanggong sa ngitngit ,
nagsud-ong sa
gawas ug sa dalan…

pauli sa puloy-anan.

Akoy
2004.9

2004/05/17

Sa Sinugdan

Sa sinugdan, miliki ang kawayan. Sa lantay naghigda ang babaye ug lalaki . Lawom ang gabii. Mihapuhap ang hangin sa kaadlawon. Nahigmata si Kusgan, gitugnaw. Si Matahom sa iyang kiliran, mitanday sa iyang batiis. Miinit ang ilang panit. Midilaab ang ilang dughan. Mihiusa ang ilang kusog. Mitukmod-miduot sa pus’on ug pusod. Milawom ang ginhawa . Mihaom sa gilaum. Miagay ang dugo. Ang singot mitulo. Ang lantay miuyog. Ang langit miduyog. Militi. Midalogdog. Ang hangin mihuros. Ang punoan milabyog. Ang kawayan miliki. Ug mibaganaw ang tubig, mitumaw ang Yuta-----Yutang Tabunon.

Akoy
2004.5.17

2004/04/08

“Pagkatam-is diay ang mabanhaw"

--- David C. Martinez

Malipayong Pagkabanhaw Igsoon!

Malipayong pagkabanhaw!
Ang kinabuhing dayon!
mibuntog sa kamatayon!

Si Hesus mihalog sa krus!
Ang gugma ug pasaylo midaog!
Ang Dios sa Kinabuhi mibanhaw kay Kristo!

Sa ikatulong adlaw ang kasakit nahanaw!
Ang kalinaw mitumaw!
Ang kahadlok naugdaw!

Ang kinabuhi nabanhaw!
Agi sa kamatayon paingon sa kinabuhing dayon!
Gugma ug pasaylo ni Kristo mipadayon!

Paglipay!
Pagdayeg sa Dios igsoon!
Angkon ang kinabuhing dayon!!!


Akoy
2004.4.08

2004/04/07

Pagtuaw

akong gipaabot ang takna
sa imong pagtuaw

nganong gibiyaan mo ako
pasayloa, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat

ang langit midag-om
mihuros ang hangin

lalom ang kahilom
ug siya mituaw, Nganong gibiyaan mo ako?

nahiagom sa dulom nga panan-aw
ang dag-om


Akoy
2004.4.7

2004/04/06

ang takna way tagdon

nihit ang anihonon
kay tag-init
nagpasilong ang tanan
sa puloy-anan

naglagiting ang kainit
sa kaudtohan
alimuot
bisan sa sulod

way kalooy ang adlaw
way giila
sa iyang pagsalop
way gipaabot.

ang panahon
way ilhon
ang takna
way tagdon.


Akoy
2004.4.6

2004/02/15

ang pulong bisaya

ang matag pulong sa baba
lambigit sa yuta,
hikot sa kasaysayan.
ang matag pulong may kagikan,
buhi nga handoman,
handoman sa tingog ug dungog
sa atong katawhan.

ang matag pulong
salamin sa pagkamao,
lamdag sa pagkatawo.
ang pulong may gahom,
mamugnaon,
buntog ang gahom sa kalimot.

ang pulong bisaya, inato
kinaham sa Bisayang Dako.

Akoy
2004. 2.15

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita