2009/06/29

Kaguol

Kaguol
Ang pagdaogdaog
Sa hunahuna
Sa kasingkasing.


Akoy
2009.6.29

Dili Makumkom

Dili makumkom ang dagat
Dili gani makumkom
Ang mga balas sa baybayon.

Akoy
2009.6.29

2009/06/28

Gaulan

Ay,
Kanindot sa
Ilang payong.
(Ingon sa kaugalingon nga way dala.)

Akoy
2009.6.28

Dag-om

Gadag-om iyang dagway
Pagtan-aw sa gawas nga
Gabunok ang ulan.

Akoy
2009.6.28

Suod Sa Inahan

Ang bayongbayong (wa pay baynte)
Samtang galinya sa pagkalawat
Nakig-estoryahanay sa iyang mama.

Taas pa siya'g barog kay sa
Iyang inahan nga gamayon ug giuban na
(Apan batan-on pa'g pamay-ong)

Sa laing bahin, sulod sa simbahan gihapon
Gigakos sa batang lalaki ang iyang inahan
Tingali wa pa siyay 10 anyos, mapinanggaon na.

Akoy
2009.6.28

Global Krisis Sa Simbahan

Global Krisis Sa Simbahan

Gimantala,
"Nangayog hiinabang ang Sto. Papa
Alang sa katumanan sa mga tulumanon

Gi-agda ang mga lokal nga simbahan
Sa paghatag isip simbolo sa kahiusahan."
Ug sa ikaduhang higayon, gilibot ang sibot.

Akoy
2009.6.28

Tigkolekta

Sigeng pangidhat
Ang babaye
Nga tigkolekta

Gadala'g sungkit nga
Koleksyon basket
Pirme la'g gangislit.


Akoy
2009.6.28

Oras

Nganong kulang
Ang oras?

Akoy
2009.6.28

Gugma Sa Kahilom

Guyuron sa amahan
Ang anak nga sabaan
(Pagawas sa simbahan)

Kay ang kahilom balaan
Ang magyawyaw
Pari lang.

Milugnot ang bata
Nagpabilin sa paglingkod.
Way mahimo ang amahan.

Gahilom nang bata
Galuhod, ga-ampo
(Gatiklop ang mga kamot)

Sa tangkugo siya
Gihapuhap sa
Iyang Papa

Akoy
2009.6.28

Dalan sa Simbahan

Sige lang
Maulahi sa pagsimba
Kay ang dalan
(paingon sa simbahan)
Gahimaya man sa iyang
Ngalan.


Akoy
2009.6.28

2009/06/24

Dig-ab

Drrrrb
Busog ang tiyan
Tagbaw ang galamhan

Matulog na
Gaan ang kalawasan
Tin-aw ang alimpatakan

Sakto gyod!

Akoy
2009.6.24

Diin

Diin ang kanhi kong puloy-anan?

Akoy
2009.6.24

Kaangayan

Kaangayan sa tanan
Sa gawas ug sulod
Sa taas ug ubos
Sa gamay ug dako
Sa tag-as ug mugbo
Sa huyang ug kusgan
Sa maalamon ug kulang-kulang
Sa babaye ug lalaki
Sa bata ug tigulang
Sa tawo ug kinaiyahan
Sa tanaman ug kabukiran
Sa kalasangan ug kahayopan
Sa kaisdaan ug kalanggaman
Sa langit ug yuta
Kay labad kon mayabag
Ang angay sa kaangayan.


Akoy
2009.6.24

2009/06/23

Ulipon

Nakalingkawas sa gapos sa tiil ug kamot
Apan ulipon gihapon sa pangisip ug kasingkasing.

Akoy
2009.6.23

Global Nga Krisis

Unsay naa sa hamis nga paa?
Maayo pa ang nawong
Kay may bugas-bugas.

Akoy
2009.6.23

Komon Sens

'Sentido komon'---
dili utok
dili bagol-bagol
dili agtang
dili kilid sa ulo

'Komon sens' diay!

Akoy
2009.6.23

Tipik

Nagkatag
Ang mga pulong
Tipik sa hulagway
Sa kahimtang karon.

Akoy
2009.6.23

Pula

May pagbati
Ang tangkugo nga gigunitan.
Ug adunay bulok
Kay mipula ang aping.

Akoy
2009.6.23

Usa Ka Payong

Duha ka amiga
Sa usa ka payong.
Ang ilang nawong
Nagkamay-ong.


Akoy
2009.6.23

Makumkom ba?

Makumkom ba sa balak
Ang tanang kaanyag?

Akoy
2009.6.23

Angkas

Matahom ug mapahiyomon siya
Nga gaangkas
Gahupot sa sapot nga nabinat paubos
Gikan sa iyang pusod.

Sutoy ang dagan sa iyang bisikleta.

Akoy
2009.6.23

Sa Usa Ka Balak

Sukdon ko
Ang kalangitan sa kahiladman
Suroyon ang kabukiran sa dughan
Ug sudlon ang kalasangan sa kasinatian

Dayegon ko
Ang mga tanaman, kahayopan, kalanggaman ug kaisdaan
Sa handomanan, kahimatngonan, handurawan ug pangandoy
Sa usa ka balak.

Akoy
2009.6.23

Sulod

Ang sulod nga unod sa balak
Wa gyoy lami kon dili kasudlan.

Akoy
2009.6.23

Hubo

Bisan unsa ka gwapa
Sa iyang sapot ug pamayhon,
Ang unod man gyod ang pangitaon---
Ang hubo nga kahiladman sa sugilanon sa iyang kalag.

Akoy
2009.6.23

Adlaw

Gabii
Gipabugnawan og 'Adlaw' *
Ang atong 'kapatiran'
Nalingaw ta's tagay
Ug estoryahanay.

Apan
Dili tingali ko makadumdom
Pagpalit ug pagbitbit
Sa imong tugon,
Uga nga Rexona.

* Sol, beer gikan sa Mexico

Akoy
2009.6.23

Tanghaga

Gusto nako pangutan-on
Ang kahoy sa atbang
Kon unsa kining
Tanghaga sa adlaw

Akoy
2009.6.23

Nakutaw

Mibagting na lang ang batingaw
Wa pa kalugdang ang akong gibati

Nakutaw!

Akoy
2009.6.23

Sungkod ug Basura

Si manang may sungkod na
Gapamunit gihapon og basura

Akoy
2009.6.23

Pahiyom

Nasalipdan sa tanaman
Wala ko niya makit-an
Gadala siya'g pizza

Sa iyang pagbalik
Nagkalingiay, nagkit-anay mi
Dala among pahiyom.


Akoy
2009.6.23

Milingiw

Milingiw ang babaye sa bintana
Samtang mipahapsay sa iyang buhok.

Akong nasiplatan pag-usab sa iyang pagkanaog
Manghod diay sa amiga sa akong higala

Kay ang among higala wala na
Milingiw siya kay daw dili na mi kaila.

Akoy
2009.6.23

Panahon

Gahinan mo ba
Ang dalan og panahon
Kun sa balay lamang
Igahin ang tanang higayon?

Akoy
2009.6.23

Dili Init

Nindot
Dili init, dili bugnaw
Dili hapdos sa panit
Ang hayag sa adlaw
Karon

Akoy
2009.6.23

Basurera

Ang bao,
balay ang dala.
Si manang,
basura.

Akoy
2009.6.23

Luwas Sa Kanser

Nahuman na gyod ang imong pag-antos
Natapos ang imong kabalaka
Nalaktoran nimo ang bung-aw sa kamatayon
Ug nasalba pa gyod ang imong paa.

Dalaygon ang Dios!
Giluwas ka gikan sa kanser!

Akoy
2009.6.23

Ngano

Nganong mobasa ko'g balak?

Aron makasinati og kahimuot.

Akoy
2009.6.23

Alas Tres

Untop alas tres
Lumoy ang kainit

Gihabolan sa panganod
Ang adlaw

Natapos na
Mopanaw na

Kasingkasing na lang
Ang andamon.

Akoy
2009.6.23

Halad

Kini
Alang sa kumbira
Halad
Hikay
Salo-salo ug
Katagbawan
Sa uban.

Akoy
2009.6.23

Unang Paglakaw

Hiyas
Ang una mong paglakaw
Taliwala sa hudyaka sa banay
Gikan sa bukton sa ginikanan
Paingon sa mga kamot
Sa imong uyoan ug apohan.

Akoy
2009.6.23

Gaaso

Gidugang ang init-tubig
Sa nahubsan nga tsa.
Tin-aw na
Tataw na ang luy-a

Gaaso pa.

Akoy
2009.6.23

Sugilanon

Miagi siya nga gatan-aw-tan-aw
Mibarog sa atubangan dayon lakaw
Ug sa iyang paglingi

Mora'g librong gikahinaman
Ang iyang dughan, lami bukharon
Unsa ka ha ang iyang sugilanon?

Akoy
2009.6.23

Luha

Kay gaulan
Mitulo
Ang luha
Sa dahon
Sa kahoy.

Akoy
2009.6.23

Kalooy

Kalooy sa bulak
Nga gibitbit sa dalagita.

Akoy
2009.6.23

Asa Ka?

Asa ka?
Asa ka?

Pastilan!
Asa tawon ka?

Di na ni mao.
Di na ni mao.

Akoy
2009.6.23

Manakop

Bugnaw ang kalibotan karon
Moadto ko sa Prague Cafe
Manakop og balak

Sa gawas molingkod
Sa daplin sa dalan
Mohanggab og lab-as nga hangin

Samtang motagamtam
Sa pagkaong Hinapon
Maniid ko sa iyang pag-abot.

Akoy
2009.6.23

Kahimatngonan

Kinsay makataklob
Sa iwag sa kahimatngonan?
Kinsay makatiklop
Sa iyang mga pako?

Akoy
2009.6.23

Ang Kahilom

Mas daghan pa'g
Makumkom
Ang kahilom.

Akoy
2009.6.23

Kataposan

Usahay makapasalamat kay naay utlanan
Ug dili lang usa ang kanunay'ng halaran
Adunay kagawasan nga mopili
Ug moundang sa naandan
Mapasalamaton kay dunay kataposan.

Akoy
2009.6.23

2009/06/22

Panuhot

Gabugno ang kainit ug kabugnaw
Sige'g hilak ang langit
Kay gisakit sa panahon
Gipanuhot ang buko-buko
Galuya ang kalawasan
Gibinat ang katulogon
Ambot unsay hinungdan?
Basin nakigbugno
Ang alimungaw sa damgo.

Akoy
2009.6.22

Kasilag

Unsay binuhi?
Unsay ginapakaon?
Ang kasilag ba?

Akoy
2009.6.22

Lab-as

Ang kagahapon
Gihinumdoman karon
Nalab-as dayon.

Akoy
2009.6.22

2009/06/21

Taligsik

Taligsik

Ang laki gapayong
Gasungkod
Bakang-bakang ang lakang
Way paki sa natagboan

Talinis

Ang gilikayan sa babaye
Ug sa usa ka lalaki
Aron dili matulisok sa payong
Sa bakang nga way paki-alam.


Akoy
2009.6.10

Bukhad

Bukhad nga pula
Abi ko'g alibangbang
Bulak man diay.

Akoy
2009.6.10

Tangkugo

Hamis ang tangkugo
Ug ang iyang aping.

Gipuyos ang buhok
Itom iyang sapot

Sa atbang siya galingkod
Gabasa'g "Revolutionary Road"

Akoy
2009.6.10

2009/06/20

Ngano Man?

Kon paantuson
Bahala'g mag-antos
Nganong magpakamatay?
Nganong di man higugmaon ang kaugalingon?

Akoy
2009.6.19

Nayabo

Nayabo ang tubig sa baso
Kay natabonan sa libro

Kaduha pa gyod nahitabo
Natulod, natumba, nayabo.


Akoy
2009.6.19

Ikaw, Ako

Naa ka sa tubig
Nia ko sa yuta
Ikaw isda
Ako tawo

Akoy
2009.6.20

Padayon Lang

Sa kinabuhi
Walay undang ang bugno
Kabantay ba ka?

Padayon lang ta
Kay ang adlaw'g gabii
Gadapayon man.

Akoy
2009.6.15

Padayon

Bisan sige lang
Maligsan sa panahon
Padayon lamang

Akoy
2009.6.15

2009/06/17

2009/06/16

Hamis

Baye'ng gapurol
Gahinambid sa daplin
Hamis og paa

Akoy
2009.6.16

Layog

Naglayog sila
Ang itom ug ang puti
Kape ug gatas

Akoy
2009.6.16

2009/06/15

Timon

Kining paglawig
Timon ang kasingkasing
Sa kinabuhi

Akoy
2009.6.15

Sige Lang

Bisan naligsan
Sa panahon
Sige lang
Padayon

Akoy
2009.6.15

Bugno

Kabantay ba ka?
Walay kataposan ang bugno sa kinabuhi.

Padayon lang ta kay gani
Ang adlaw ug gabii gadapayon.

Akoy
2009.6.15

Makamatay Nga Katahoman

Ang salop sa adlaw sa sayd miror
Mabulokon, makatagbaw
Ingon nga dili na igsapayan
Ang tanan, motor, haywi ug bisan gani
Ang tibuok kinabuhi
Makamatay ni nga katahoman.

Akoy
2009.6.14

2009/06/14

Mipanaw Na Gyod Ka

Huh!

Nahinumdoman tika
Kuskos dayon kos gitara
Sa atong theme song
" El Condor Pasa"
Akong gikanta.

Mipanaw na gyod ka

Akoy
2009.6.14

2009/06/03

Hinog

Dalag ang sapot
Siya nga nagsingabot
Hinog og dughan

Akoy
2009.6.3

Palis

Ang kalibotan
Gadagan pasidlakan
Palis na'ng landong

Akoy
2009.6.3

Aduna

Ang kinabuhi
Ikaw, ako aduna
Dunay utlanan

Akoy
2009.6.3

Tutpik

Human og kaon
Tutpik ang way sayd epik
Panghingiki pa

Akoy
2009.6.3

Anghel

Kon dili ni langit, unsa man?
Adlaw nga masanagon
Dalan nga matahom
Akong gisubay

Misangko sa Vintage Cafe
Mi-order og juice
Nangita'g papel kasulatan
Mipalit og notebook sa tindahan

Diha sa gawas,
Sa kilid sa agianan
Mibalik ko sa paglingkod
Sa pagtagamtam sa palis

Misugod na'g sulat
Dihang natan-awan ko siya
Nga mitabok sa dalan
Sama sa anghel nga gapayong.

Akoy
2009.6.3

Unsa Ang Balak?

Nilakwan ba sa babaye,
Ga-itom og sinina?

Batan-on ba nga gahinay-hinay'g kitkit,
Tagubtob nga pizza?

Tulo ba ka dalaga nga milabay,
Gabilin og alimyon sa kahumot?

Adlaw ba sa kasadpan,
Gitabonan sa panganod?

Ang magbabalak nga gakitkit og tutpik,
Bukton ang 'gipanampiling'?

Gasulat og balak,
Ang mata kapiyongon na...

Ang balak damgo lang diay!?
Paghangad, midag-om na!

Akoy
2009.6.1

Handurawan

Siya gitan-aw
Imong dagway mitumaw
Sa handurawan

Akoy
2009.6.1

Tutpik Sa Ngabil

Tutpik sa ngabil
Galingkod pahayahay
Katulgon gamay

Akoy
2009.6.1

Tawhay

Bag-o la'g kaon
Sige og utot-utot
Tawhay kaayo

Akoy
2009.6.1

Lami

Lami kaayo
Sardinas ug Siver Swan
Sa tawong gutom

Akoy
2009.6.1

2009/06/02

Lahi'g Dalan

Siya galakaw
Silang tulo ga-awto
Lahi og dalan

Akoy
2009.6.1

Sidlak

Tubig sa baso
Nasidlakan sa adlaw
Sidlak daw kristal

Akoy
2009.6.1

Rosas

Rosas ang bitbit
Matahom nga tan-awon
Pula og ngabil.

Akoy
2009.6.1

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita