2007/01/10

Mao Diay

Takulahaw
Mitungha ka sa handomanan
Ngano man?
Kinsay miabli sa pultahan sa panumdoman?
Hain na ang dagang?
Aron ikapatik ko ang takna sa imong pagduaw
Hain ka na ba?
Di mahimong di masulat, kay basig mahanaw
Ug samtang gapangita
Nasud-ong ko ang binuhat nga kamay-ong
Sa imong katahoman
Nahimuot ko pag-ayo
Hahahaha…mao diay ang hinungdan

Midungo ko
Aron igaray sa pulong ang gibati
Dayo’g human
Milingi pag-usab, apan wala na siya
Gisubay ang ganghaan, didto
Naapsan sa panan-aw ang iyang panagway
Ug sa iyang paglakaw
Nabugti ang nanggunit nga pagbati kay miutong
Buot kaniya mokuyog!?
Kun gikusi mo lang ang ulat aron ka mahinumdoman?

Akoy
2007.01.10

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita