2011/08/18

Hayahay

Gisingot ang panuhot
Migawas sa lawas
Tawhay ang gininhawa 
Hayahay ang hangin.

Akoy
2011.8.18

Singot Sa Alimuot

Gisingot pag-ayo, buntag sayo
Alimuot ang kwarto, pultahan nasirado
Wa milahos sa bintana ang hangin
Kay ang pultahan  gitrangkahan.

Akoy
2011.8.18

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita