2009/10/22

Ikaw

Dili ako
Ang akong kaluwasan,
Ikaw.

Akoy
2008.10.22

Oo,
Dili ako
Ang akong kaluwasan

Akoy
2009.10.22

2009/06/29

Kaguol

Kaguol
Ang pagdaogdaog
Sa hunahuna
Sa kasingkasing.


Akoy
2009.6.29

Dili Makumkom

Dili makumkom ang dagat
Dili gani makumkom
Ang mga balas sa baybayon.

Akoy
2009.6.29

2009/06/28

Gaulan

Ay,
Kanindot sa
Ilang payong.
(Ingon sa kaugalingon nga way dala.)

Akoy
2009.6.28

Dag-om

Gadag-om iyang dagway
Pagtan-aw sa gawas nga
Gabunok ang ulan.

Akoy
2009.6.28

Suod Sa Inahan

Ang bayongbayong (wa pay baynte)
Samtang galinya sa pagkalawat
Nakig-estoryahanay sa iyang mama.

Taas pa siya'g barog kay sa
Iyang inahan nga gamayon ug giuban na
(Apan batan-on pa'g pamay-ong)

Sa laing bahin, sulod sa simbahan gihapon
Gigakos sa batang lalaki ang iyang inahan
Tingali wa pa siyay 10 anyos, mapinanggaon na.

Akoy
2009.6.28

Global Krisis Sa Simbahan

Global Krisis Sa Simbahan

Gimantala,
"Nangayog hiinabang ang Sto. Papa
Alang sa katumanan sa mga tulumanon

Gi-agda ang mga lokal nga simbahan
Sa paghatag isip simbolo sa kahiusahan."
Ug sa ikaduhang higayon, gilibot ang sibot.

Akoy
2009.6.28

Tigkolekta

Sigeng pangidhat
Ang babaye
Nga tigkolekta

Gadala'g sungkit nga
Koleksyon basket
Pirme la'g gangislit.


Akoy
2009.6.28

Oras

Nganong kulang
Ang oras?

Akoy
2009.6.28

Gugma Sa Kahilom

Guyuron sa amahan
Ang anak nga sabaan
(Pagawas sa simbahan)

Kay ang kahilom balaan
Ang magyawyaw
Pari lang.

Milugnot ang bata
Nagpabilin sa paglingkod.
Way mahimo ang amahan.

Gahilom nang bata
Galuhod, ga-ampo
(Gatiklop ang mga kamot)

Sa tangkugo siya
Gihapuhap sa
Iyang Papa

Akoy
2009.6.28

Dalan sa Simbahan

Sige lang
Maulahi sa pagsimba
Kay ang dalan
(paingon sa simbahan)
Gahimaya man sa iyang
Ngalan.


Akoy
2009.6.28

2009/06/24

Dig-ab

Drrrrb
Busog ang tiyan
Tagbaw ang galamhan

Matulog na
Gaan ang kalawasan
Tin-aw ang alimpatakan

Sakto gyod!

Akoy
2009.6.24

Diin

Diin ang kanhi kong puloy-anan?

Akoy
2009.6.24

Kaangayan

Kaangayan sa tanan
Sa gawas ug sulod
Sa taas ug ubos
Sa gamay ug dako
Sa tag-as ug mugbo
Sa huyang ug kusgan
Sa maalamon ug kulang-kulang
Sa babaye ug lalaki
Sa bata ug tigulang
Sa tawo ug kinaiyahan
Sa tanaman ug kabukiran
Sa kalasangan ug kahayopan
Sa kaisdaan ug kalanggaman
Sa langit ug yuta
Kay labad kon mayabag
Ang angay sa kaangayan.


Akoy
2009.6.24

2009/06/23

Ulipon

Nakalingkawas sa gapos sa tiil ug kamot
Apan ulipon gihapon sa pangisip ug kasingkasing.

Akoy
2009.6.23

Global Nga Krisis

Unsay naa sa hamis nga paa?
Maayo pa ang nawong
Kay may bugas-bugas.

Akoy
2009.6.23

Komon Sens

'Sentido komon'---
dili utok
dili bagol-bagol
dili agtang
dili kilid sa ulo

'Komon sens' diay!

Akoy
2009.6.23

Tipik

Nagkatag
Ang mga pulong
Tipik sa hulagway
Sa kahimtang karon.

Akoy
2009.6.23

Pula

May pagbati
Ang tangkugo nga gigunitan.
Ug adunay bulok
Kay mipula ang aping.

Akoy
2009.6.23

Usa Ka Payong

Duha ka amiga
Sa usa ka payong.
Ang ilang nawong
Nagkamay-ong.


Akoy
2009.6.23

Makumkom ba?

Makumkom ba sa balak
Ang tanang kaanyag?

Akoy
2009.6.23

Angkas

Matahom ug mapahiyomon siya
Nga gaangkas
Gahupot sa sapot nga nabinat paubos
Gikan sa iyang pusod.

Sutoy ang dagan sa iyang bisikleta.

Akoy
2009.6.23

Sa Usa Ka Balak

Sukdon ko
Ang kalangitan sa kahiladman
Suroyon ang kabukiran sa dughan
Ug sudlon ang kalasangan sa kasinatian

Dayegon ko
Ang mga tanaman, kahayopan, kalanggaman ug kaisdaan
Sa handomanan, kahimatngonan, handurawan ug pangandoy
Sa usa ka balak.

Akoy
2009.6.23

Sulod

Ang sulod nga unod sa balak
Wa gyoy lami kon dili kasudlan.

Akoy
2009.6.23

Hubo

Bisan unsa ka gwapa
Sa iyang sapot ug pamayhon,
Ang unod man gyod ang pangitaon---
Ang hubo nga kahiladman sa sugilanon sa iyang kalag.

Akoy
2009.6.23

Adlaw

Gabii
Gipabugnawan og 'Adlaw' *
Ang atong 'kapatiran'
Nalingaw ta's tagay
Ug estoryahanay.

Apan
Dili tingali ko makadumdom
Pagpalit ug pagbitbit
Sa imong tugon,
Uga nga Rexona.

* Sol, beer gikan sa Mexico

Akoy
2009.6.23

Tanghaga

Gusto nako pangutan-on
Ang kahoy sa atbang
Kon unsa kining
Tanghaga sa adlaw

Akoy
2009.6.23

Nakutaw

Mibagting na lang ang batingaw
Wa pa kalugdang ang akong gibati

Nakutaw!

Akoy
2009.6.23

Sungkod ug Basura

Si manang may sungkod na
Gapamunit gihapon og basura

Akoy
2009.6.23

Pahiyom

Nasalipdan sa tanaman
Wala ko niya makit-an
Gadala siya'g pizza

Sa iyang pagbalik
Nagkalingiay, nagkit-anay mi
Dala among pahiyom.


Akoy
2009.6.23

Milingiw

Milingiw ang babaye sa bintana
Samtang mipahapsay sa iyang buhok.

Akong nasiplatan pag-usab sa iyang pagkanaog
Manghod diay sa amiga sa akong higala

Kay ang among higala wala na
Milingiw siya kay daw dili na mi kaila.

Akoy
2009.6.23

Panahon

Gahinan mo ba
Ang dalan og panahon
Kun sa balay lamang
Igahin ang tanang higayon?

Akoy
2009.6.23

Dili Init

Nindot
Dili init, dili bugnaw
Dili hapdos sa panit
Ang hayag sa adlaw
Karon

Akoy
2009.6.23

Basurera

Ang bao,
balay ang dala.
Si manang,
basura.

Akoy
2009.6.23

Luwas Sa Kanser

Nahuman na gyod ang imong pag-antos
Natapos ang imong kabalaka
Nalaktoran nimo ang bung-aw sa kamatayon
Ug nasalba pa gyod ang imong paa.

Dalaygon ang Dios!
Giluwas ka gikan sa kanser!

Akoy
2009.6.23

Ngano

Nganong mobasa ko'g balak?

Aron makasinati og kahimuot.

Akoy
2009.6.23

Alas Tres

Untop alas tres
Lumoy ang kainit

Gihabolan sa panganod
Ang adlaw

Natapos na
Mopanaw na

Kasingkasing na lang
Ang andamon.

Akoy
2009.6.23

Halad

Kini
Alang sa kumbira
Halad
Hikay
Salo-salo ug
Katagbawan
Sa uban.

Akoy
2009.6.23

Unang Paglakaw

Hiyas
Ang una mong paglakaw
Taliwala sa hudyaka sa banay
Gikan sa bukton sa ginikanan
Paingon sa mga kamot
Sa imong uyoan ug apohan.

Akoy
2009.6.23

Gaaso

Gidugang ang init-tubig
Sa nahubsan nga tsa.
Tin-aw na
Tataw na ang luy-a

Gaaso pa.

Akoy
2009.6.23

Sugilanon

Miagi siya nga gatan-aw-tan-aw
Mibarog sa atubangan dayon lakaw
Ug sa iyang paglingi

Mora'g librong gikahinaman
Ang iyang dughan, lami bukharon
Unsa ka ha ang iyang sugilanon?

Akoy
2009.6.23

Luha

Kay gaulan
Mitulo
Ang luha
Sa dahon
Sa kahoy.

Akoy
2009.6.23

Kalooy

Kalooy sa bulak
Nga gibitbit sa dalagita.

Akoy
2009.6.23

Asa Ka?

Asa ka?
Asa ka?

Pastilan!
Asa tawon ka?

Di na ni mao.
Di na ni mao.

Akoy
2009.6.23

Manakop

Bugnaw ang kalibotan karon
Moadto ko sa Prague Cafe
Manakop og balak

Sa gawas molingkod
Sa daplin sa dalan
Mohanggab og lab-as nga hangin

Samtang motagamtam
Sa pagkaong Hinapon
Maniid ko sa iyang pag-abot.

Akoy
2009.6.23

Kahimatngonan

Kinsay makataklob
Sa iwag sa kahimatngonan?
Kinsay makatiklop
Sa iyang mga pako?

Akoy
2009.6.23

Ang Kahilom

Mas daghan pa'g
Makumkom
Ang kahilom.

Akoy
2009.6.23

Kataposan

Usahay makapasalamat kay naay utlanan
Ug dili lang usa ang kanunay'ng halaran
Adunay kagawasan nga mopili
Ug moundang sa naandan
Mapasalamaton kay dunay kataposan.

Akoy
2009.6.23

2009/06/22

Panuhot

Gabugno ang kainit ug kabugnaw
Sige'g hilak ang langit
Kay gisakit sa panahon
Gipanuhot ang buko-buko
Galuya ang kalawasan
Gibinat ang katulogon
Ambot unsay hinungdan?
Basin nakigbugno
Ang alimungaw sa damgo.

Akoy
2009.6.22

Kasilag

Unsay binuhi?
Unsay ginapakaon?
Ang kasilag ba?

Akoy
2009.6.22

Lab-as

Ang kagahapon
Gihinumdoman karon
Nalab-as dayon.

Akoy
2009.6.22

2009/06/21

Taligsik

Taligsik

Ang laki gapayong
Gasungkod
Bakang-bakang ang lakang
Way paki sa natagboan

Talinis

Ang gilikayan sa babaye
Ug sa usa ka lalaki
Aron dili matulisok sa payong
Sa bakang nga way paki-alam.


Akoy
2009.6.10

Bukhad

Bukhad nga pula
Abi ko'g alibangbang
Bulak man diay.

Akoy
2009.6.10

Tangkugo

Hamis ang tangkugo
Ug ang iyang aping.

Gipuyos ang buhok
Itom iyang sapot

Sa atbang siya galingkod
Gabasa'g "Revolutionary Road"

Akoy
2009.6.10

2009/06/20

Ngano Man?

Kon paantuson
Bahala'g mag-antos
Nganong magpakamatay?
Nganong di man higugmaon ang kaugalingon?

Akoy
2009.6.19

Nayabo

Nayabo ang tubig sa baso
Kay natabonan sa libro

Kaduha pa gyod nahitabo
Natulod, natumba, nayabo.


Akoy
2009.6.19

Ikaw, Ako

Naa ka sa tubig
Nia ko sa yuta
Ikaw isda
Ako tawo

Akoy
2009.6.20

Padayon Lang

Sa kinabuhi
Walay undang ang bugno
Kabantay ba ka?

Padayon lang ta
Kay ang adlaw'g gabii
Gadapayon man.

Akoy
2009.6.15

Padayon

Bisan sige lang
Maligsan sa panahon
Padayon lamang

Akoy
2009.6.15

2009/06/17

2009/06/16

Hamis

Baye'ng gapurol
Gahinambid sa daplin
Hamis og paa

Akoy
2009.6.16

Layog

Naglayog sila
Ang itom ug ang puti
Kape ug gatas

Akoy
2009.6.16

2009/06/15

Timon

Kining paglawig
Timon ang kasingkasing
Sa kinabuhi

Akoy
2009.6.15

Sige Lang

Bisan naligsan
Sa panahon
Sige lang
Padayon

Akoy
2009.6.15

Bugno

Kabantay ba ka?
Walay kataposan ang bugno sa kinabuhi.

Padayon lang ta kay gani
Ang adlaw ug gabii gadapayon.

Akoy
2009.6.15

Makamatay Nga Katahoman

Ang salop sa adlaw sa sayd miror
Mabulokon, makatagbaw
Ingon nga dili na igsapayan
Ang tanan, motor, haywi ug bisan gani
Ang tibuok kinabuhi
Makamatay ni nga katahoman.

Akoy
2009.6.14

2009/06/14

Mipanaw Na Gyod Ka

Huh!

Nahinumdoman tika
Kuskos dayon kos gitara
Sa atong theme song
" El Condor Pasa"
Akong gikanta.

Mipanaw na gyod ka

Akoy
2009.6.14

2009/06/03

Hinog

Dalag ang sapot
Siya nga nagsingabot
Hinog og dughan

Akoy
2009.6.3

Palis

Ang kalibotan
Gadagan pasidlakan
Palis na'ng landong

Akoy
2009.6.3

Aduna

Ang kinabuhi
Ikaw, ako aduna
Dunay utlanan

Akoy
2009.6.3

Tutpik

Human og kaon
Tutpik ang way sayd epik
Panghingiki pa

Akoy
2009.6.3

Anghel

Kon dili ni langit, unsa man?
Adlaw nga masanagon
Dalan nga matahom
Akong gisubay

Misangko sa Vintage Cafe
Mi-order og juice
Nangita'g papel kasulatan
Mipalit og notebook sa tindahan

Diha sa gawas,
Sa kilid sa agianan
Mibalik ko sa paglingkod
Sa pagtagamtam sa palis

Misugod na'g sulat
Dihang natan-awan ko siya
Nga mitabok sa dalan
Sama sa anghel nga gapayong.

Akoy
2009.6.3

Unsa Ang Balak?

Nilakwan ba sa babaye,
Ga-itom og sinina?

Batan-on ba nga gahinay-hinay'g kitkit,
Tagubtob nga pizza?

Tulo ba ka dalaga nga milabay,
Gabilin og alimyon sa kahumot?

Adlaw ba sa kasadpan,
Gitabonan sa panganod?

Ang magbabalak nga gakitkit og tutpik,
Bukton ang 'gipanampiling'?

Gasulat og balak,
Ang mata kapiyongon na...

Ang balak damgo lang diay!?
Paghangad, midag-om na!

Akoy
2009.6.1

Handurawan

Siya gitan-aw
Imong dagway mitumaw
Sa handurawan

Akoy
2009.6.1

Tutpik Sa Ngabil

Tutpik sa ngabil
Galingkod pahayahay
Katulgon gamay

Akoy
2009.6.1

Tawhay

Bag-o la'g kaon
Sige og utot-utot
Tawhay kaayo

Akoy
2009.6.1

Lami

Lami kaayo
Sardinas ug Siver Swan
Sa tawong gutom

Akoy
2009.6.1

2009/06/02

Lahi'g Dalan

Siya galakaw
Silang tulo ga-awto
Lahi og dalan

Akoy
2009.6.1

Sidlak

Tubig sa baso
Nasidlakan sa adlaw
Sidlak daw kristal

Akoy
2009.6.1

Rosas

Rosas ang bitbit
Matahom nga tan-awon
Pula og ngabil.

Akoy
2009.6.1

2009/05/30

Kilid Sa Bung-aw

Ako natanggong
Taliwala sa damgo
Kilid sa bung-aw

Akoy
2009.5.30

May Sulo Ka Ba Diha?

Nia ang tawo
Namingwit og mabalak
Sa kagabhion


Akoy
2009.5.30

Pastilan

Pastilan nga bolpen
Wala nay tinta
Pastilan nga mata
Dili gusto sa suga
Pastilan nga balak
Dili na makita.

Akoy
2009.5.30

Nawala

Naglupadlupad ang balaknong alibangbang
Diha sa akong kahimatngonan
Pagkuha nako sa bolpen ug papel
Daw naligsan sa nag-ungot nga hunahuna
Silang tanan nawala.

Akoy
2009.5.9

Gahapon

Dili katulgon
Tungod ba sa nainom?
Balak miduaw.


Akoy
2009.5.30

Hikap

Huma'g kaligo
Bugnawng hangin mihikap
Sa akong lawas.

Akoy
2009.5.29

2009/05/29

Unsa Ang Balak?

Nangutana ko
Samtang galakaw sa da'n
Unsa ang balak?


Akoy
2009.5.29

Nganong Nasulat?

Nganong isulat?
Unsay tumong sa balak?
Nanampiling ko.

Akoy
2009.5.29

Bughawng Alibangbang

Akong dakpon ron
Ang bughawng alibangbang
Sulod sa damgo


Akoy
2009.5.28

2009/05/26

Ero ni Tikong

Ero ni Tikong

Mipatong
Misyomoy
Mitikongkong
Ay! Nabalintong
Misyagit og
Syatoooooooooooong!

Akoy
2008.02.05

2009/05/25

Asa Padulong?

Gapangutana
Si Ambot kay Bahala
Asa padulong?

Akoy
2009.5.25

Way Kalabotan

Iyang kalipay
Sa atong kalibotan
Way kalabotan

Akoy
2009.5.24

Mapa

Mapa sa yuta.
Sa akong handurawan
Dili tinuod.

Akoy
2009.5.25

2009/05/24

Tultoli Ko

Buot kong mosakay
Sa mga pako sa imong awit
Ibayaw sa imong langit

Tultoli ko sa imong sekreto
Kon dili man, tudloi na lang sa
Agianan sa imong dughan.


Akoy
2009.5.24

Higayon

Matag Karon
Higayon
Kay wa ta masayod
Kon mamatay na
Pohon.

Akoy
2009.5.24

2009/05/22

Usa Ka Bata

Usa ka bata
Nagtungko sa daplin
Sa ganghaan sa sinehan
Nagpaluoyluoy intawon
Aron siya pasudlon.

Akoy
2009.5.10

Naunsa Man?

Mikidlap sa panundoman
Imong mata
Malumo mong panan-aw
Imong ngabil

Naunsa man?
Kalit kang nahanduraw?
Di ba ikaw si Nene?
Imong bana, si Boy?


Akoy
2009.5.22

2009/05/14

Ania

Wala na siya
Panaw ang kinabuhi
Ania pa ko

Akoy
2009.5.13

2009/04/29

Sa Dalag Nga Bukid

Ulan init
Ulan init
Lima ka oras
Angat sa bukid

Tugnaw basa
Tugnaw basa
Dunay kape unta
Didto sa ibabaw.

Lami lami
Ang init sa kape
Bisan ang gisudlan nga baso
Plastik uyamot.

Akoy
2009.4.29

2009/04/25

Sa Hilom

Mitukod iyang kamot sa akong abaga
Aron pagtikang sa hagdan
Sa iyang wala, akong abaga
Sa iyang tuo, iyang sungkod

Dala tindog, gipugngan nako iyang kamot
Dungan ming mikanaog
Usa, duha, tulo, upat ka hagdan.
Dayon sa ubos, nagbulag mi sa hilom.

Kahumot

Basura iyang gibitbit sa duha ka kamot
Kahumot sa iyang buhok
Mosunod pa unta ko niya
Apan mihunong siya aron
Ako paunhon sa pagnaog
Ning piot nga hagdanan.

Akoy
2009.4.25

2009/04/22

Bidlisiw
Nangutana ka kon komosta ko.
Maayo ra man.
Ania.
Ang bidlisiw sa adlaw
Milagbas sa bintana
Mitungtong sa akong mga kamot.
Akong gilingi.
Gitan-aw.

Akoy
2009.4.22

2009/04/18

Way Maangkon

Gutling ray iya.
Matagbaw ba ang tawo?
Wa gyoy maangkon

Akoy
2009.4.18

2009/04/15

Kidlap

Balay miguho
Pagkidlap sa kahayag
Sa panimuot.

Akoy
2009.4.14

Kaatbang

Way kaugmaon
Ambot sa kagahapon
Kaatbang, ka ron.

Akoy
2009.4.14

2009/04/14

Anino

Sa akong luyo
Gapasalop ang adlaw
Anino kaatbang.

Akoy
2009.4.14

Sakay sa Kabaw

Sakay sa kabaw
Pag-umangkon sulay lang
Kami? Padagan!

Akoy
2009.4.14

Handurawan

Salop sa adlaw
Luyo sa kalubihan
Gikamingawan.


Akoy
2009.4.14

Salop

Miduaw ang handurawan sa
Salop sa adlaw luyo sa kalubihan.
Gimingaw ko sa iyang mga bulok
Sa katagbawan sa iyang katahoman.

Akoy
2009.4.14

Bugnaw Ang Hangin

Kanindot molakaw
Ubos sa landong sa dahon
Sa mga kahoy nga nagtalay
Daplin sa kalsada.
Bugnaw ang hangin.

Akoy
2009.4.14

Ay tawo!

Ahaaaay tawo!

Akoy
2009.4.14

2009/04/13

Lingiw

Waaa! Kanindot!
Daw langit ang palibot
Daw tin-aw nga lim-aw
Sa akong pagtan-aw
Daw anghel siya, milingiw.

Akoy
2009.4.13

2009/04/12

Nagmaya

Mikiay ang puting kurtina,
Daw tabanog mitugpa sa abaga sa sofa.
Ang kahayag midan-ag sa sala.
Nagmaya! Nabanhaw Siya!

Akoy
2009.4.12

Hayag Ang Adlaw

Nalingian, lahos sa nagbikaka nga pultahan,
mikiay ang puting kurtina nga gihadla
sa abli nga bintana. Hayag ang adlaw.
Malipayong pagkabanhaw.

Akoy
2009.4.12

2009/04/11

Way Balak Karon

Mobalak ko.
Mamati sa kahiladman.
Motan-aw sa pangisip.
Labi na sa karong panahona.

Moginhawa og lalom.
Usban pa.
Moginhawa pa.
Misangit ang kaguol sa kadyot sa pag-irog nako sa akong sampot, sa pagpahiluna og maayo.
Ginhawa’g lalom.
Balak ni sa linaglumay og ginhawa.

Gikapoy ko.
Daw magbaw ang ginhawa.
Mopahiluna pa gyod ko.
Gi-ekis na’ng duha ka tiil ilalom sa akong paa.
Misulod na’ng hangin nga mitulod sa kurtina.
Milalom na ang ginhawa.
Mipiyong na’ng mata.
Daw mihilab nang dughan.
Daw kahatsingon.
Gibinat ang likod, paugnat.
Ginhawa.
Piyong.
Pahulay.
Paminaw.
Hungihong sa palibot.
Sirbato sa sakyanan.
Kanaas sa ligid.
Tingog sa mga tawo sa layo.

Namati sa kahilom sa kahiladman.
Agi lang sa nagsubo nga kasingkasing.
Daw hinanok na akong gininhawa.
Ritmo sa nahikatulog.
Balod sa baybayon.
Kanaas sa mga balas.
Pagbanlas sa lapyahan.
Mibalik ang balod sa kahilom sa dagat.
Gilingo nako’ng liog, gipapiti ang ugat, paugnat sa liog.

Naguol gihapon ko.
Wa natagaan og taas nga panahon ang pamalandong niining semanaha.
Mao ba kaha ning hinungdan?
Sutaon.
Unsay nagpahipi sa kangitngit?

......

Guol?
Ngano kaha ?
Paminaw…naa bay balak sa akong pangisip karon?
Daw kangitngit lang…
Ang kahilom.

Unsay hulagway niini.
Sama niya?
Nahisama ba siya niya?
Hulagway ang una, balak ikaduha?

Gatan-aw kog salida sa akong hunahuna.
Hulagway ni Angelina Jolie, Mrs. Smith.
Lingaw nga salida. (Hunahuna ba to o komposisyon sa pagsulat?)
Mao bang abton, ang hunahuna maoy ginatayp?

Gabii na mopahulay na.
Guol?
Kapoy lang tingali.
Dili kaguol.
Wa poy balak karon.

Akoy
2009.4.11

2009/03/20

Tusnob

Ang pan gitusnob sa kape,
Nahumod sa kainit. Diha-diha ang handomanan
Mitungha. Unya gikaon, gitagamtam pag-usab
Ang kanhing kasinatian sa pagtusnob sa pan.

Akoy
2009.3.20

2009/03/12

Bulan

Bulan, O bulan
Ang tawo mihangad kanimo

Maanyag ka
Matahom pa kay sa dalaga

Perlas ka sa lawod?
O Pusod niya?

Akoy
2009.3.12

2009/03/11

Gimok

Gagimok ang palibot
Ang tanan gausob

Kausaban, bisan
Ang kamatayon

Way kataposan
Nga kausaban

Ang gimok
Padayon.

Akoy
2009.3.

2009/03/06

Niadtong Tungora

Niadtong pagduaw nimo,
Dugay na tang wa magkita
Miingon ka,'Karon pa ko nakasabot ning kantaha.'
Dihang gilaylay ko ang awit ni Vincent duyog sa gitara.

Sa imong pagpanamilit,
Ikaw mihangyo, 'Gaksa ko'
Ug naggakos tang duha diha sa daplin sa kalsada.
Niadtong tungora, mogawasay na ka.

Milabay na usab ang mga katuigan
Dihang nag-abot ta sa bag-ong tuig
Niadtong tungora, gikatabi nato ang kagabhion
Hangtod sa kabuntagon.

Akoy
2009.3.6

Usa Ra

Akong yuta, akong lawas
Akong lawas, akong yuta

Ang yuta panalipdan
Sama sa pag-atiman sa lawas.


Akoy
2009.3.06

2009/03/04

2009/03/02

Na!

Ang uno mi-martsa sa
Dos
Petsa dos na!
Sa Marso.

Akoy
2009.3.2

Tan-aw

Sa bintana,gadungaw siya gatan-aw
Gakatawa
Ikaw gatan-aw kaniya,pwerteng lingawa

Tan-awa imong kaugalingon nga gatan-aw
Tan-awa
Sama sa imong pagtan-aw kaniya nga gakatawa.

Akoy
2009.3.2

2009/02/24

Dili Ko IgsapayanAbay,

Agdon ko ang imong kagawasan.
Kay nagatuo ko nga kon molupad ka, mobatog ra gihapon.

Ug kon magkita ta, sa kawanangan o kayutaan,
Dili ko igsapayan kon diin man,
Basta bulahan nako nga nagkahimamat ta.
Kon sa dugay man o sa mubo lang nga panahon,
Dili ko gihapon igsapayan,
Kay ang akong kalipay naa sa karon,
Nagka-ilhanay ta sa sugod.
Ug kon ang sinugdan, mao ang kataposan,
Dili ko gihapon igsapayan,
Kay mao man ang kapalaran.
Ug kon tinuod man o dili ang kapalaran,
Dili ko igsapayan,
Kay nagatuo ko nga naa lang gyod na sa tawo.
Ug kon naa lang na kanimo kun naa lang pod ba kanako,
Dili ko igsapayan,
Kay nasayod ko nga ang tagsa-tagsa kanato
May kaugalingong pako.

Lupad kon molupad ka, batog kon mobatog na,
Dili ko kana igsapayan
Kay nasayod na ko nga anaa diay ka karon niining kalibotan.
Ug kon gaunsa ka man karon,
Dili ko igsapayan,
Kay ako nang nasayran nga kaayohan ang imong tumong.
Kon unsaon man nimo pagkab-ot ang imong tumong,
Dili ko igsapayan...
Kay ikaw may kaugalingong kagawasan ug kaakuhan,
Ang duha ka pako sa imong pagpanaw.

Kon ugaling sa usa ka higayon buot kanimo makig-uban,
Molupad diay ko paingon kanimo,
Kon unsa ka layo kun kadugay,
Dili ko igsapayan,
Basta ikaw makauban lamang.
Kon mahitabo man o dili,
Dili ko gihapon igsapayan,
Kay dili lagi tanang handomon,
Mahitabo o matuman dayon.

Kon unsa man ang mabuhat, karon buhaton,
Kon dinagko man o diotay kay ginagmay lang,
Dili ko igsapayan
Basta ang kalipay gikan sa kahiladman
Gipak-an sa kagawasan ug kaakuhan.
Bahala'g unsa nay dagan o lupad ning kinabuhi,
Dili ko gihapon igsapayan,
Basta magpabilin lang ta nga pak-an.

Ug kon kining garay mahulog lang sa tagay
Kon tuba o Tanduay,
Dili ko gihapon igsapayan,
Basta duna lay pulotan.
Kinilaw man nga bolinaw
Kun usa ka estorya lang
Dili ko igsapayan
Basta ato lang saulogon
Ang panag-uban sama sa dasang.

:-) Akoy
2009.2.24Bay Akoy,


Ako Milakaw nga Adunay Kalinaw

Ako milakaw nga adunay kalinaw.
Ako milakaw nga adunay pahiyom.
Magtagbo ra tas umaabot nga adlaw.
Maghisgot sa kaagig ugmang handom.

Ako milupad nga hagkap ang buot.
Ako milupad nga tin-aw ang bantang.
Kay way luna sa tawong nakasabot,
Ang way kapuslanang mga butang.

Ako mipahiyom nga adunay kalinaw.
Ako malinawon ug adunay pahiyom.
Kay sayod kong sa akong paglatagaw
Sa inyong sandayong puyde ko moinom.

Simple ra ang daghang mga butang,
Alang nilang adunay klarong bantang.

Anijun Mudan-udan
Suba sa Manlulubog
2009.2.26

Nahanaw

Malinawon ang kahayag sa adlaw

Nga midungaw sa tamboanan sa akong lawak

Malinawon siya nga giduyan sa hangin samtang

Milaylay kini sa iyang mabulukon nga awit ‘dasang’.


Ang batingaw sa unahan, madungog sa paglabyog sa iyang

Tingog, gapahinumdom, gapahimangno sa takna sa kahaponon.

Gihasi ko sa panahon, sa iyang kabangis gitangtangan ko'g pako

Kinsa'y moluwas kanako ? Ang kahilom sa linaw, siya nag-ingon:


“Siya, imong tambal sa kauhaw. Siya ang tigtagbaw sa kahidlaw.

Siya nga mihubo sa tanan mong kauhaw, siya ang mihubo sa imong

Kahidlaw nga nanuhotsuhot sa tibuok mong kalawasan nga naulipon

Sa dugayng panahon. Wala gani ka masayod nga ikaw gialimungawan.


Nasalaag sa alimuot nga dakbayan sa kahidlaw hangtod gibulahan

Ka sa dalisay nga hiyas nga gikan pa sa tuboran sa Paraiso."

Hain na ba siya karon? Tua pa ba siya sa Paraiso?

Tin-aw pa ba ang sapa didto? Dalisay pa ba?


Mawad-an ba ta'g yuta? Mawad-an og tugkaran?

Maglatagaw na lang ba ta pag-abot sa panahon?

Mawad-an ba'g kaugalingong puloy-anan? Mao ba?

Mao ba ni ang modernong panahon? Mao ba gyod?


Mao ba gayod kini ang katagbawan sa kalamboan?

Mao na ba kini ang kinabuhi? Asa ang dalisay

Nga kinabuhi? Damgohon lang ba ang Paraiso?

Hain na? Nanghupaw, ang hangin... nahanaw.Akoy
2009.2.24

Ayaw Tandoga

Ayaw tandoga sila
Aron mahikap mo siya
Ug siya lamang ang makaangkon
Sa imong panahon.

Akoy
2009.2.24

Ang Karon

Balaanon ang panahon,
Ang karon, balaanon.

Akoy
2009.2.24

2009/02/03

Nawala

Ang tawo nagkanayon:

"Usa ra ka balak ang akong nasulat sa tibuok kong kinabuhi...
Ug nawala kini."


Akoy
2009.2.3

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita