2004/04/08

“Pagkatam-is diay ang mabanhaw"

--- David C. Martinez

Malipayong Pagkabanhaw Igsoon!

Malipayong pagkabanhaw!
Ang kinabuhing dayon!
mibuntog sa kamatayon!

Si Hesus mihalog sa krus!
Ang gugma ug pasaylo midaog!
Ang Dios sa Kinabuhi mibanhaw kay Kristo!

Sa ikatulong adlaw ang kasakit nahanaw!
Ang kalinaw mitumaw!
Ang kahadlok naugdaw!

Ang kinabuhi nabanhaw!
Agi sa kamatayon paingon sa kinabuhing dayon!
Gugma ug pasaylo ni Kristo mipadayon!

Paglipay!
Pagdayeg sa Dios igsoon!
Angkon ang kinabuhing dayon!!!


Akoy
2004.4.08

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita