2007/03/06

Mapugngan Pay Unos

Pugngi ang ulan sa kamingaw,
hagita ang kilat sa kahidlaw ug
buntoga ang dalogdog sa kahilom

Sud-onga ang tanaman sa kalubihan,
bulok sa katahoman
dayandayan sa mga palwa ang kalunhaw sa
halangdong barog
sa habog nga bantayog
ibabaw sa yutang mapaubsanon
nga nabus-ok ang dughan sa
sa katam-is sa iyang kamanggihatagon
sa tanang mohangad sa pughaw nga langit
sa nangawaykaway nga mga lukay
sa himaya sa kaputli sa mga lumalabay nga
panganod mabdos sa kainit sa adlaw
nga hari sa buhing kinaiyahan...
sa kauhaw ug katagbawan


Hubog ang nanitsit nga tamsi
sa nahulog nga lubi
nga mibagdok sa bagtok nga yuta
kay iyang kapalaran ang mahiuli ngadto sa
gamot
sa kagikan,
sa kasegurohan
nga way kapakyasan...

Halapad ang kabanikahan
ug madanihon ang kabukiran
gatago sa mga tinipigan...
Samtang si Inday naligo ilalom sa kilomkilom
Ug si Ondo nga makugihon mokagod
nangandam pagsigop sa gata
sa sinabwang kalabasa...

Mapugngan pay unos...
apan dili mapugngan ang
umalabot nga katagbawan
sa Yuta.

Akoy
2007.03.06

2007/02/07

Lubi


Habog ang barog sa bantayog
sa Yuta.Bus-ok ang bunga tam-is nga butong
Duga sa dughan, Sugong ang nabulahan Ang tamsi
Nalipong napiksan sa kalami usa misangko sa tumoy
ang nanangko gikan sa taas, matatataw ang
kaumahan ug kabalayan maabot sa layo ang panan-aw, morag Dios
gatan-aw sa ubos. Nagpasad ang mga lahing, hinoon makopras,makagod ,
magata sabaw makatagbaw paghigop bisang katiting nga kabahin mahimong walis tingting, bisan bunot na, mapuslan pa, bulahan ang paaso,
bulahan pangsugnod sa mga palwa. Talan-awon ang iyang mga mga purongpurong nga mga dahon, daw kun dayandayan sa usa ka hari Samtang gakaway ang iyang garbo sa tanang lumalabay nga mga panganakodnga gadamgong
moulan sasamtang siya, gapabilin dili matandogbisan sa panglabay sa panahon way sama ang iyang determinasyonWay pagdumili pagpatihulogang lahutay sa iyang pag-alagadnga way ginapaabotug dili modumili sa bisankinsang mangahas pagsakasa iyang
kataas,ug pagkab-ot sa iyang bahandi andam niyang gasahan
mag-amping lang kay dili alang sa huyang ug talawan kay siya way kahadlok
sa kilat, ulan ug bagyo, haguros nga hangin, baha kun sunog
way gikahadlokan, sa kamatayon man kun sa kinabuhi
ang iya lang magul-an, kun siya mapakyas
sa pag pagtuga sa malumo niyang
kasingkasing
nga giputos og bunot
ug gihipos sa bagol
aron ikapatihulog
tanan lakip ang iyang duga,
dugo,singot
ug luha Ngadto sa
Yutang migakos
sa iyang mga
gamot aron siya mokab-ot
sa bangaw ug panganod
bisan sa tinuod, way siyay
Nga way gipaabot,
igo na mahiluna nga iyang
kapahulayan
gamay nga luna
diha sa gapangga kaniya nga yuta
taas ang iyang
pasalamat sa
pagdawat sa
yuta sa lalom
nga paghigugma ug
pagsalig nga
nagatuboy
ug gabayaw
sa iyang pangandoy
uban sa pagsud-ong sa
bidlisiw sa kabuntagon,
sa adlaw nga nga way hunong sa
pagpanaw latas sa panahon
saksi sa tanang kalipay ug kasakit
sa tanang binuhat sa nawong sa yuta
saksi usab siya sa kaisog sa adlaw
nga gahatag og paglaom
sa tanang pakigbisog gikan sa kaalaot.
Kalipay na niay ang pagsudong
sa kahaponon, sa pagsalop sa adlaw
nga gahatag og higayon
sa kagabhion
sa mga gikapoy
sa nanginahanglan og
kahilom nga
mga pangandoy
nga bisan ihunghong
sa bungbong, kun
sa ilalom sa lubi
molanog gihapon daw
agong mobungkag sa lalom
nga kahilom.
Kalipay ug
kabulahan
ang iyang
panig-ingnan
magpabilin mainit
kun ulan, bagyo kun
hulaw,
tanan sa iyang kinabuhi hangtod kataposan
hatag gihapon, bisan sa iyang kamatayon, bisan
way gikahadlokan
mobarog bisan
sa kamatayon
halangdon gayod
bantayog sa tanang gatindog sa Yuta.

Akoy
2007.02.07


2007/01/25

Talinghaga Sa Humba

nangalimyon ang kahumot
pag-abli sa taklob

gihukad sa talad ang
talagsaong halad

mitungha ang anito
taliwala sa bangaw

mikalawat sa halad
misimhot sa palad

tungod sa humba
natagbaw ang takna

gibayaw sa panganod
ug di na kalimot


naningangha sa
talagsaong pagtungha

sa dili ikalimod nga
talinghaga sa simod


Akoy
2007.01.25

2007/01/23

Day,

bawo lang

makabuyong
ang
lami
sa
humba
mohuot
sa
dughan
mohugot
sa
kaugatan

kalami
komoton
ang
humok
humot
lamonon
ang
simod
mosinaw

bawo lang

Akoy
2007.01.23

2007/01/18

Bung'awLawom ang kagabhion sa
dihang misangpit kanimo,
kataposang buhat usa 
misulod sa kahilom,
mipahimuyong sa 
mata sa alimpuyo, diin 
migaan ang kalawasan daw 
wanang sa kawanangan ug 
mipahiyom nga naminaw sa 
taguktok sa ulan, miduyog sa 
pangatagak sa takna ngadto sa 
bung'aw sa kaadlawon sa 
hinayhinay'ng paglatas sa tulay sa 
kinabuhi sakay sa ligid sa panahon
nga gahatod sa hinanok nga pagkatulog.

Akoy
2007.01.18


2007/01/10

Mao Diay

Takulahaw
Mitungha ka sa handomanan
Ngano man?
Kinsay miabli sa pultahan sa panumdoman?
Hain na ang dagang?
Aron ikapatik ko ang takna sa imong pagduaw
Hain ka na ba?
Di mahimong di masulat, kay basig mahanaw
Ug samtang gapangita
Nasud-ong ko ang binuhat nga kamay-ong
Sa imong katahoman
Nahimuot ko pag-ayo
Hahahaha…mao diay ang hinungdan

Midungo ko
Aron igaray sa pulong ang gibati
Dayo’g human
Milingi pag-usab, apan wala na siya
Gisubay ang ganghaan, didto
Naapsan sa panan-aw ang iyang panagway
Ug sa iyang paglakaw
Nabugti ang nanggunit nga pagbati kay miutong
Buot kaniya mokuyog!?
Kun gikusi mo lang ang ulat aron ka mahinumdoman?

Akoy
2007.01.10

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita