2006/03/17

Kon Dili Moulan

Midagayday ang tubig, midulhog sa lungsod,
sa dakbayan milahos ug gianod tabok sa lawod.

Kon dili moulan, uga ang Yuta,
mobalik ba ang agas sa sapa?

Akoy
2006.3.17

2006/03/03

Dulaan

Dulaan ang balak.
Sama sa dulaan sa bata.
Dili madakpan sa garay
ang duha ka langgam nga
nagbatog sa lain-laing
sanga nga gidayandayanan
sa lunhawng salingsing
sa lab-as nga pasundayag
sa kinaiyahan.

Akoy
2006.3.3

Angay Ulian

Pagkalami gyod sa kinabuhi
nga atong napuy-an ug
nahibaw-an.

Magtulo akong laway
sa lab-as nga kinilawng
giseboyasan.

Bugnaw nga bahaw
parat ang bulad, suka sa platito
mohamis og plato.

Ang saging 'labing-labing' sa uma
Tam-is nga bunga sa yutang
gihigugma.

Basta busog lang ang kagutom.
Basta puno ang dughan sa kalinaw,
magmalipayon.

Sa tabok dagat, daghang panaad.
Apan ang damgo dili makab-ot,
kay gihikalimtan.

Ibabaw sa dagat naglupadlupad ang sayawsayaw
Ubos sa pughaw ang langit, ang duha ka bata
nagdula.

"Tamsi...Tamsi...
Asa motugpa...
Direeeeeeeeeeeeeeeee!"

Sa Yuta, Kabukiran ug Kahigalaan
Ang Kagikan, ang kinabuhi
Angay ulian.


Akoy
2006.3.3

Ang Halok sa Lapyahan

Nagdumili nga mohalok, giuhaw
sa kahiladman nga ulianan sa tanan
nga panahom kun sugilanon. Ang balak
dili buot mabahaw ang mga kagahapon nga
usahay motumaw matag karon, makigsayaw
sa yogyog sa tambol nga nahubog sa lanog sa
kaugalingong tunob. Ug Mitungha ang kahayag
sa adlaw nga miduaw sa gialimongawang damgo
kon tinuod ba ang tanan nga mitumaw sa kahilom.

Hapdos ang dughan sa napukaw nga kamingaw sa
higala nga mipanaw sa kasadpan, nga dugay ng wa
mahimamat pag-usab, usa ka laylay sa kagahapon,
makakabig gyod sa katam-is sa paghalad sa talad-
halaran sa kahidlaw, tuboran sa mga tanghaga sa
kahiladman, nga sama sa pughawng dagat nga gi-
uhaw sa dula kun pasundayag sa parat-parat og
lami-lami nga kinabuhi. Ang halok sa aping sa

Lapyahan, kamatayon sa balod. Human og
kiay-kiay, layog-layog sa panahon, bisan
makab-ot ang gitinguha nga lapyahan,
ang damgo mahanaw ra gihapon, sa
init sa adlaw matunaw, mahiuli sa
gihapon, balik sa kahiladman,
sa walay katagbawan nga
kahidlaw, hangtod nga
mahimatngonan, diay
ang balod ug dagat,
dili duha ka binuhat,
diay Usa ra, nahiusa
sa kanunay. Ug ang
mga kiaykiay sa balod
nga nalumay sa kalipay,
nga naghandom sa halok
sa lapyahan, mosapnay sa mga
balas sa iyang kulamoy ug dughan,
mohalok sa ngabil sa baybayon, ug aron
lang diay mahibulong...tanang butang lumalabay.

Kamatayon sa balod ang halok sa
lapyahan. Ang katumanan sa damgo ug
tingusbawan, maoy iyang kataposan. Mahigmata,
hinaot pa unta, sa iyang paghiuli sa
kahiladman, sa kahimatngonan nga way
katugkaran. Diay, dili siya usa ka balod, diay Siya...

Ang Dagat, nagasapnay sa tanang
balod sa kinabuhi. Siya ang kaalam nga
nagatan-aw sa tanang kahibulongan. Siya
ang buhing kahimatngonan,
nga taliwala sa kahilom,
nagatungha, nagaduaw,
nagatan-aw sa
tanang pasundayag
sa kamatayon
ug pagkabanhaw,
nagapahiyom
sa balod nga
gadumili
paghalok sa
lapya-
han.
..
.

Akoy
2006.3.3

2006/03/01

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita