2008/10/25

Tamboanan

Kanindot 
Sa tamboanan
Dayag ang langit
Yuta'g kabalayan.

Nindot gyod
Kay madungog
Ang huni sa 
Kalanggaman.

Mahanggab
Ang hayahay
Nga hoyohoy
Sa hangin.

Matan-aw
Ug mahanduraw
Siya nga mibukas
Sa bintana sa atbang.

Akoy
2008.10.25


Sayon

Tuon
Aron ang
Lisod
Mosayon.

Akoy
2008.10.25

Laktod

Gahapon
Nagkat-on
Sa paspas nga
Pagpanglaktod.

Unsa man gyod
Diay ang buhaton
Aron sa way langan
Moabot?

Akoy
2008.10.25

Kabilinggan

Badbaron ko
Ang bugkos
Nga nagbaligkos
Sa kahiladman

Tangtangon ko
Ang gapos
Nga migaid
Sa kabubut-on.

Akoy
2008.10.25

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita