2006/08/05

Nagpuyo Sa Tanan Ug Sa Tawo

u“Ikaw na lang ang nabilin kong kinabuhi”
Nagkanayon ang babayeng masakiton,
may ngil-ad nga sakit nga wa nay ikapanapo sa
bisang unsang misulod nga mikrobyo.


Ang madungog nga tingog gutom ug uhaw
Mihapuhap usab sa dughan ang katagbaw
dagayday sa nanam sa tubig.
Ang mihalog nga agulo sa tangkugo, gakson sa pag-inom ug pagtagamtam
sa lab-as nga kaalam nga motipak ang himbis sa kalimotaw,
motin-aw ang mata human sa paghigop sa paratparat nga sabaw.

Hain ka Bathala?
Nga bisan ikaw man ang paghandom, ikaw man ang gapangita,
Ikaw ang pangutana sa tubag, ug ang tubag sa katingala.
Nagpuyo imong gugma sa tanang linalang, nahiusa kanimo
Bathala sa tanan. Ang kauhaw ug katagbaw nagpuyo
sa dughan sa tawo.


Tingog ni Bathala milanog sa dughan,
maong lanog sa pagkahimugso sa kalikopan,
mao rang agulo sa pagtubo sa kalibotan---
agulo sa kasakit, agulo sa katagbaw---
tingog nga balaan.Akoy
2006.8.4

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita