2006/11/04

Dugay Na

dugay nang
wa ko kalupad
dugay na...

kaniadto,
molupad ko kon masulob-on
ngadto sa kawanangan, ibabaw sa kalasangan....
sa kabukiran...lunhawng tanaman...
ngadto palayo sa kahimtang...

motugpa didto sa sekretong batoganan
nga akong gitukod sa wanang…
tanan kong dulaan,
mga kalingawan...naa didto
ug mao sad akong sakyanan pagtuyok
sa tibuok kalibotan…
kuyog sa mga kahigalaan.

dugay nang
wa ko kalupad
dugay na...


Akoy
2006.11.04

Asa ka Padulong?

Listen to the song of the wind:
"Asa ka padulong?"
A man
kisses the rising sun...
and turns the boat's 'dulong'
homeward...
Yutang Tabunon.

Akoy
2006.11.04

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita