2004/09/11

Adunay

Adunay kabubut-on pagtuman sa Kabubut-on ni Bathala
Adunay kagawasan aron pag-angkon og Kagawasan.

Akoy
2004.9.11

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita