2009/02/24

Dili Ko IgsapayanAbay,

Agdon ko ang imong kagawasan.
Kay nagatuo ko nga kon molupad ka, mobatog ra gihapon.

Ug kon magkita ta, sa kawanangan o kayutaan,
Dili ko igsapayan kon diin man,
Basta bulahan nako nga nagkahimamat ta.
Kon sa dugay man o sa mubo lang nga panahon,
Dili ko gihapon igsapayan,
Kay ang akong kalipay naa sa karon,
Nagka-ilhanay ta sa sugod.
Ug kon ang sinugdan, mao ang kataposan,
Dili ko gihapon igsapayan,
Kay mao man ang kapalaran.
Ug kon tinuod man o dili ang kapalaran,
Dili ko igsapayan,
Kay nagatuo ko nga naa lang gyod na sa tawo.
Ug kon naa lang na kanimo kun naa lang pod ba kanako,
Dili ko igsapayan,
Kay nasayod ko nga ang tagsa-tagsa kanato
May kaugalingong pako.

Lupad kon molupad ka, batog kon mobatog na,
Dili ko kana igsapayan
Kay nasayod na ko nga anaa diay ka karon niining kalibotan.
Ug kon gaunsa ka man karon,
Dili ko igsapayan,
Kay ako nang nasayran nga kaayohan ang imong tumong.
Kon unsaon man nimo pagkab-ot ang imong tumong,
Dili ko igsapayan...
Kay ikaw may kaugalingong kagawasan ug kaakuhan,
Ang duha ka pako sa imong pagpanaw.

Kon ugaling sa usa ka higayon buot kanimo makig-uban,
Molupad diay ko paingon kanimo,
Kon unsa ka layo kun kadugay,
Dili ko igsapayan,
Basta ikaw makauban lamang.
Kon mahitabo man o dili,
Dili ko gihapon igsapayan,
Kay dili lagi tanang handomon,
Mahitabo o matuman dayon.

Kon unsa man ang mabuhat, karon buhaton,
Kon dinagko man o diotay kay ginagmay lang,
Dili ko igsapayan
Basta ang kalipay gikan sa kahiladman
Gipak-an sa kagawasan ug kaakuhan.
Bahala'g unsa nay dagan o lupad ning kinabuhi,
Dili ko gihapon igsapayan,
Basta magpabilin lang ta nga pak-an.

Ug kon kining garay mahulog lang sa tagay
Kon tuba o Tanduay,
Dili ko gihapon igsapayan,
Basta duna lay pulotan.
Kinilaw man nga bolinaw
Kun usa ka estorya lang
Dili ko igsapayan
Basta ato lang saulogon
Ang panag-uban sama sa dasang.

:-) Akoy
2009.2.24Bay Akoy,


Ako Milakaw nga Adunay Kalinaw

Ako milakaw nga adunay kalinaw.
Ako milakaw nga adunay pahiyom.
Magtagbo ra tas umaabot nga adlaw.
Maghisgot sa kaagig ugmang handom.

Ako milupad nga hagkap ang buot.
Ako milupad nga tin-aw ang bantang.
Kay way luna sa tawong nakasabot,
Ang way kapuslanang mga butang.

Ako mipahiyom nga adunay kalinaw.
Ako malinawon ug adunay pahiyom.
Kay sayod kong sa akong paglatagaw
Sa inyong sandayong puyde ko moinom.

Simple ra ang daghang mga butang,
Alang nilang adunay klarong bantang.

Anijun Mudan-udan
Suba sa Manlulubog
2009.2.26

Nahanaw

Malinawon ang kahayag sa adlaw

Nga midungaw sa tamboanan sa akong lawak

Malinawon siya nga giduyan sa hangin samtang

Milaylay kini sa iyang mabulukon nga awit ‘dasang’.


Ang batingaw sa unahan, madungog sa paglabyog sa iyang

Tingog, gapahinumdom, gapahimangno sa takna sa kahaponon.

Gihasi ko sa panahon, sa iyang kabangis gitangtangan ko'g pako

Kinsa'y moluwas kanako ? Ang kahilom sa linaw, siya nag-ingon:


“Siya, imong tambal sa kauhaw. Siya ang tigtagbaw sa kahidlaw.

Siya nga mihubo sa tanan mong kauhaw, siya ang mihubo sa imong

Kahidlaw nga nanuhotsuhot sa tibuok mong kalawasan nga naulipon

Sa dugayng panahon. Wala gani ka masayod nga ikaw gialimungawan.


Nasalaag sa alimuot nga dakbayan sa kahidlaw hangtod gibulahan

Ka sa dalisay nga hiyas nga gikan pa sa tuboran sa Paraiso."

Hain na ba siya karon? Tua pa ba siya sa Paraiso?

Tin-aw pa ba ang sapa didto? Dalisay pa ba?


Mawad-an ba ta'g yuta? Mawad-an og tugkaran?

Maglatagaw na lang ba ta pag-abot sa panahon?

Mawad-an ba'g kaugalingong puloy-anan? Mao ba?

Mao ba ni ang modernong panahon? Mao ba gyod?


Mao ba gayod kini ang katagbawan sa kalamboan?

Mao na ba kini ang kinabuhi? Asa ang dalisay

Nga kinabuhi? Damgohon lang ba ang Paraiso?

Hain na? Nanghupaw, ang hangin... nahanaw.Akoy
2009.2.24

Ayaw Tandoga

Ayaw tandoga sila
Aron mahikap mo siya
Ug siya lamang ang makaangkon
Sa imong panahon.

Akoy
2009.2.24

Ang Karon

Balaanon ang panahon,
Ang karon, balaanon.

Akoy
2009.2.24

2009/02/03

Nawala

Ang tawo nagkanayon:

"Usa ra ka balak ang akong nasulat sa tibuok kong kinabuhi...
Ug nawala kini."


Akoy
2009.2.3

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita